Prevádzka tohto webového sídla bola ukončená. Súvisace informácie sú k dispozícii na webovom sídle https://www.minzp.sk/odpady/registre-zoznamy, na ktoré budete budete presmerovaní.
Ak presmerovanie neprebehlo kliknite sem: www.minzp.sk/odpady/registre-zoznamy